JOIN OUR MAILING LIST
NUUS

1. Dokumente gepubliseer

2. Nuwe Diens DVD's van Maart en April 2018 beskikbaar onder videos.

3. Videos kan ook op Youtube by PPK Ebenhaeser Carletonville besigtig word

 

 

 

 

Pinkster Protestante Kerk Ebenhaéser Carletonville

Welkom by PPK Ebenhaeser Carletonville se webtuiste.

Dit is met 'n dankbare hart wat ons kan terug kyk na een van die grootste Paaskonferensies ooit.

Reg vanaf Donderdagaand was die tasbare teenwoordigheid van die Here voelbaar.  Elke sangleier, elke sangitem, elke orkes lid, die klank personeel was ingestel op die leiding van die Heilige Gees.  Ek kan net sê: Dit was onbeskryflik, u kan die Dienste self volg op You Tube of dan vanaf ons Webwerf.  Sekerlik 'n Konferensie waarna ons kan kyk en sê waarlik die Here het ons geseën. 

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om al ons gaste te bedank vir hulle mooi gesindheid, ons kampeerders en die inwoners van die woon eenhede wat presies was en ook na die infrastruktuur gekyk het, baie dankie.  Al ons werkers wat gesorg het dat ons terrein, ons Kerksaal en die Tabernakel, onberisplik was.  Die skoon ablusie geriewe, sowel as die mobiele eenhede, was met groot sorg hanteer en gebruik.

Ek wil ook nie na laat om aan my Gemeente ons innige dank te betuig vir hulle samewerking en ondersteuning voor en tydens die Konferensie nie.  Die Kosstalletjies met al die lekker etes, baie dankie.  Elkeen wat saam met ons kom bid het in die bidkamer, gedurende die nagte, sowel as gedurende die dag, ons waardeer dit. 

Elke Prediker wat opgetree het, baie dankie vir u betrokkenheid en u insette gedurende die Dienste, nie net tydens u Prediking van die Woord nie.  

Dan aan die Koning, van al die konings, baie dankie dat U nie net gesterf het nie, maar ook opgestaan het, dankie vir U belofte dat die Heilige Gees sou kom.  Dankie vir elke persoon wat gedoop is in die Heilige Gees, met die spreek in vreemde tale, wat 'n voorreg om deel te kon wees van hierdie groot seën uit U hand.

Ek wil u nooi om reeds nou al te kom besoek, te kom kyk hoedat die Here Carletonville seën.  Ons het 'n puik parkeer terrein op gerig waarin u met die grootste gemak kan kom parkeer.

Hou ons Webwerf dop vir foto's, getuienisse en die Dvd's van die Dienste.

Indien u dit geniet, laat ons weet - hetsy per sms of e-pos.

Groete in die mooi Naam van onse Here Jesus Christus!

 

Pastoor W. Stols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom by PPK Ebenhaeser Carletonville se webtuiste.

Dit is met 'n dankbare hart wat ons kan terug kyk na een van die grootste Paaskonferensies ooit.

Reg vanaf Donderdagaand was die tasbare teenwoordigheid van die Here voelbaar.  Elke sangleier, elke sangitem, elke orkes lid, die klank personeel was ingestel op die leiding van die Heilige Gees.  Ek kan net sê: Dit was onbeskryflik, u kan die Dienste self volg op You Tube of dan vanaf ons Webwerf.  Sekerlik 'n Konferensie waarna ons kan kyk en sê waarlik die Here het ons geseën. 

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om al ons gaste te bedank vir hulle mooi gesindheid, ons kampeerders en die inwoners van die woon eenhede wat presies was en ook na die infrastruktuur gekyk het, baie dankie.  Al ons werkers wat gesorg het dat ons terrein, ons Kerksaal en die Tabernakel, onberisplik was.  Die skoon ablusie geriewe, sowel as die mobiele eenhede, was met groot sorg hanteer en gebruik.

Ek wil ook nie na laat om aan my Gemeente ons innige dank te betuig vir hulle samewerking en ondersteuning voor en tydens die Konferensie nie.  Die Kosstalletjies met al die lekker etes, baie dankie.  Elkeen wat saam met ons kom bid het in die bidkamer, gedurende die nagte, sowel as gedurende die dag, ons waardeer dit. 

Elke Prediker wat opgetree het, baie dankie vir u betrokkenheid en u insette gedurende die Dienste, nie net tydens u Prediking van die Woord nie.  

Dan aan die Koning, van al die konings, baie dankie dat U nie net gesterf het nie, maar ook opgestaan het, dankie vir U belofte dat die Heilige Gees sou kom.  Dankie vir elke persoon wat gedoop is in die Heilige Gees, met die spreek in vreemde tale, wat 'n voorreg om deel te kon wees van hierdie groot seën uit U hand.

Ek wil u nooi om reeds nou al te kom besoek, te kom kyk hoedat die Here Carletonville seën.  Ons het 'n puik parkeer terrein op gerig waarin u met die grootste gemak kan kom parkeer.

Hou ons Webwerf dop vir foto's, getuienisse en die Dvd's van die Dienste.

Indien u dit geniet, laat ons weet - hetsy per sms of e-pos.

Groete in die mooi Naam van onse Here Jesus Christus!

 

Pastoor W. Stols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terug Terug na bo