JOIN OUR MAILING LIST
NUUS

1. Dokumente gepubliseer

2. Nuwe Diens DVD's van Januarie 2019 en Februarie 2019 beskikbaar onder videos.

 

 

 

 

 

 

Pinkster Protestante Kerk Ebenhaéser Carletonville

Welkom by PPK Ebenhaeser Carletonville se webtuiste.

Dit is met groot dankbaarheid teenoor die Here dat ek u groet.

Ek wil aan die Here die eer gee vir Sy guns en Sy heerlikheid wat Hy aan ons so mildelik skenk.  Eerstens wil ek vir u baie dakie sê vir u besoek aan ons webwerf, asook ons Dienste wat uitgaan op DVD.  Ons is almal bewus daarvan dat die Kerk in haar geheel midde in seker die grootste storms verkeer.  Ek is egter so dankbaar dat dit in die storm was wat Hy OPGEDAAG het en die grootste getuienis geboekstaaf het. 

Ek lees soveel boodskappe van mense en besef dan opnuut dat daar 'n geestelike honger en dors is na die egtheid van Pinkster, na die werking van die Heilig Gees.  In hierdie tyd wat daar die roepe is vir Herlewing, is dit ook ongelukkig die tyd waarin Predikers hulle wend tot die wêreld vir hulp en aanvaarding - terwyl die Here Jesus gesê het dat ons die SOUT moet wees, maar as die sout laf geword het deug dit vir niks meer nie.  Dit word buite gegooi en deur die mense vertrap.  Ek weet dat hierdie stelling, alhoewel die woorde van Jesus Christus, 'n hewige teen argument sal ontketen, maar nog nooit in die geskiedenis was die Kerk van die Here so gelykvormig aan die wêreld soos nou nie. Ek onthou 'n boodskap deur Evangelis Dwight Thompson waarin hy sê dat daar nog nooit soveel Kerke, soveel opleiding en soveel verval was as nou nie. Ek sal, met toestemming, vra dat ons Web meester die Video greep koppel/Link op ons webwerf.  Ek wil u vra dat u daarna sal kyk!  Kind van God, vriend, die Kerk was NOOIT gevestig om "IN TE PAS" nie, maar om uit te staan met 'n Boodskap van HOOP en REDDING.

Hoe teleurstellend is dit nie dat die Heilige Gees werking moes plek maak vir menslike opinie en verklaringe nie.  Wanneer ek na Nehemia 1 kyk dan sien 'n verhaal van verootmoediging en berou vir die verval wat plaas gevind het.  Ek sien ook dat die antwoord vir die situasie was deur hom by die Here gesoek, al het dit Vasting en Gebed gekos.  Kan u nie nooi om die aangesig van die Here te soek vir 'n Geestelike Herlewing nie, gebed sonder 'n hartsverandering beteken nie veel nie.  Kan ons nie die Here soek en Sy plan kry nie?  Die Woord an die Here sê duidelik deur die diens van die Apostel Paulus; Word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed.

Kom aan kind van God, ons moet erken, diep in jou wese, dat daar iets weg is.  Ons moet erken dat baie min, werklik 'n ontmoeting met die krag van God gehad het.  Ek luister na profesië wat uitgestuur word en is verbaas dat dit nie TEEN DIE WOORD van God getoets word nie.  Predikers vrees verwerping en daarom word die suiwer woord van God nie meer verkondig nie.

Ek nooi u, ek daag u, om tyd te maak en die aangesig van God te soek, soek Hom totdat Hy Sy wil, Sy plan en Sy begeerte aan u openbaar.

Weet dat ons in Carletonville bid dat die Here Sy Gees sal uitstort soos nog nooit nie.  Iemand sê vir my dat ons moet onthou dat die Here gesê het dat daar swaar tye sal wees in die laaste dae, maar ek het ook 'n ander belofte van die Here - IN DIESELFDE LAASTE DAE SAL HY VAN SY GEES UITGIET OP ALLE VLEES!  Ek verwag dit!

Kontak ons gerus. 

Vriendelike groete.

Pastoor W. Stols

 

 

Welkom by PPK Ebenhaeser Carletonville se webtuiste.

Dit is met groot dankbaarheid teenoor die Here dat ek u groet.

Ek wil aan die Here die eer gee vir Sy guns en Sy heerlikheid wat Hy aan ons so mildelik skenk.  Eerstens wil ek vir u baie dakie sê vir u besoek aan ons webwerf, asook ons Dienste wat uitgaan op DVD.  Ons is almal bewus daarvan dat die Kerk in haar geheel midde in seker die grootste storms verkeer.  Ek is egter so dankbaar dat dit in die storm was wat Hy OPGEDAAG het en die grootste getuienis geboekstaaf het. 

Ek lees soveel boodskappe van mense en besef dan opnuut dat daar 'n geestelike honger en dors is na die egtheid van Pinkster, na die werking van die Heilig Gees.  In hierdie tyd wat daar die roepe is vir Herlewing, is dit ook ongelukkig die tyd waarin Predikers hulle wend tot die wêreld vir hulp en aanvaarding - terwyl die Here Jesus gesê het dat ons die SOUT moet wees, maar as die sout laf geword het deug dit vir niks meer nie.  Dit word buite gegooi en deur die mense vertrap.  Ek weet dat hierdie stelling, alhoewel die woorde van Jesus Christus, 'n hewige teen argument sal ontketen, maar nog nooit in die geskiedenis was die Kerk van die Here so gelykvormig aan die wêreld soos nou nie. Ek onthou 'n boodskap deur Evangelis Dwight Thompson waarin hy sê dat daar nog nooit soveel Kerke, soveel opleiding en soveel verval was as nou nie. Ek sal, met toestemming, vra dat ons Web meester die Video greep koppel/Link op ons webwerf.  Ek wil u vra dat u daarna sal kyk!  Kind van God, vriend, die Kerk was NOOIT gevestig om "IN TE PAS" nie, maar om uit te staan met 'n Boodskap van HOOP en REDDING.

Hoe teleurstellend is dit nie dat die Heilige Gees werking moes plek maak vir menslike opinie en verklaringe nie.  Wanneer ek na Nehemia 1 kyk dan sien 'n verhaal van verootmoediging en berou vir die verval wat plaas gevind het.  Ek sien ook dat die antwoord vir die situasie was deur hom by die Here gesoek, al het dit Vasting en Gebed gekos.  Kan u nie nooi om die aangesig van die Here te soek vir 'n Geestelike Herlewing nie, gebed sonder 'n hartsverandering beteken nie veel nie.  Kan ons nie die Here soek en Sy plan kry nie?  Die Woord an die Here sê duidelik deur die diens van die Apostel Paulus; Word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed.

Kom aan kind van God, ons moet erken, diep in jou wese, dat daar iets weg is.  Ons moet erken dat baie min, werklik 'n ontmoeting met die krag van God gehad het.  Ek luister na profesië wat uitgestuur word en is verbaas dat dit nie TEEN DIE WOORD van God getoets word nie.  Predikers vrees verwerping en daarom word die suiwer woord van God nie meer verkondig nie.

Ek nooi u, ek daag u, om tyd te maak en die aangesig van God te soek, soek Hom totdat Hy Sy wil, Sy plan en Sy begeerte aan u openbaar.

Weet dat ons in Carletonville bid dat die Here Sy Gees sal uitstort soos nog nooit nie.  Iemand sê vir my dat ons moet onthou dat die Here gesê het dat daar swaar tye sal wees in die laaste dae, maar ek het ook 'n ander belofte van die Here - IN DIESELFDE LAASTE DAE SAL HY VAN SY GEES UITGIET OP ALLE VLEES!  Ek verwag dit!

Kontak ons gerus. 

Vriendelike groete.

Pastoor W. Stols

 

 Terug Terug na bo